Türkiye’yi öne çıkarma- Driving Turkey forward

Tofaş Tedarik Zincir Müdürü Altan Aytaç ile bir röportaj

An Interview with Altan Aytaç, Supply Chain Director, Tofaş

Tofaş Tedarik Zincir Müdürü olarak, Altan Aytaç eşsiz bir bakış açısına sahiptir. Birçok taşıt modelini tek bir üretim hattına koyan kompleks bir otomotiv tesisinde uçtan uca tedarik zincirinden sorumludur. Aynı zamanda, tedarik zincir fonksiyonunun süregelen gelişiminden ve kuruluşun ticari ve endüstriyel kişilerle ilişki kurması ve bu ilişkiyi devam ettirmekten sorumludur. Üstelik Türkiye Bursa’daki tedarik zincir kurumu ile Tofaş’in bir parçası olduğu daha geniş Fiat Chrysler Grubu arasındaki ilişkide önemli bir rol oynamaktadır.

As Supply Chain Director at Tofaş, Altan Aytaç has a unique perspective. He is responsible for the end-to-end supply chain at a complex automotive plant that makes multiple vehicle models on a single production line. He also has responsibility for the ongoing development of the supply chain function and for building and maintaining relationships with the commercial and industrial pillars of the organisation.Furthermore, he plays a vital role in the relationship between the supply chain organisation in Bursa, Turkey and the wider Fiat Chrysler Group of which Tofaş is a part.

Martijn Lofvers ve Greg Thompson tarafından

By Martijn Lofvers and Greg Thompson

Tofaş, 1968 yılında Vehbi Koç tarafından kurulduktan sonra 1971 yılından bu yana Türkiye’nin Bursa ilinde otomotiv taşıtları üretmektedir. Koç aynı zamanda, Tofaş’ın bir kısmına FCA (Fiat Chrysler- Otomobiller) ile iş ortaklığı içinde sahip olan Koç Holding’i de kurmuştur. Tofaş üretimi, sadece Fiat markalı araçları değil, aynı zamanda Citroen, Peugeot, Opel ve Vauxhall markaları altında satılan  modelleri de dâhil etmek için son yıllarda büyüme göstermiştir. Serisini genişletme ve üretim kapasitesini artırma konusunda, Tofaş, Fiat Chrysler tarafından Kabul edilen Dünya Standardında Üretim çerçevesini kullanan yalın imalatı takip etmiştir. Kasım 2013’te, Tofaş Dünya Standardında Üretim’de ‘Altın’ seviyesini elde etti, bu başarıyla bu standarda ulaşmaya çalışan küresel Fiat Chrysler ağında 175 tesisteki dört tesisten biri olmuştur. Tedarik Zincir Müdürü olarak, Altan Aytaç, Dünya Standardında Üretim yaklaşımının merkezini oluşturan sıfır iş ve çevre kazaları için, sıfır kalite kusuru için, sıfır atık ve kayıp çin süregelen araştırmalara katkı sağlamaktadır.

Tofaş has been producing automotive vehicles in Bursa, Turkey since 1971, after having been founded by Vehbi Koç in 1968. Koç also founded Koç Holding, which owns part of Tofaş in a joint venture with FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Tofaş’ production has grown in recent years to include not only Fiat-branded vehicles but also models sold under the Citroën, Peugeot, Opel and Vauxhall brands. In extending its range and building up its production capacity,  Tofaş has also pursued lean manufacturing using the World Class Manufacturing (WCM) framework adopted by Fiat Chrysler. In November 2013, Tofaş achieved the WCM ‘Gold’ level, one of four plants in the 175 plant global Fiat Chrysler network to reach that standard. In his role as Supply Chain Director, Altan Aytaç contributes to the ongoing quest for zero occupational and environmental accidents, zero quality defects, zero waste and loss that form the core of the WCM approach.

Bana bu Dünya Standardında İmalat metadolojisinden biraz daha bahsedebilir misiniz?

Can you tell me a bit more about this World Class Manufacturing methodology?

Tofaş’ta sekiz yıldan fazla bir zamandır WCM metadolojisiyle çalışıyoruz. Bu bir yolculuk ve her gün gelişmek için yer var. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca yalın olma konusunda büyük adımlar attık. Sürecin ta en başındayken, sistemdeki bazı eksiklikleri kolayca görebiliyorsunuz. Büyük oranda etkinlik gelişmesi gösterip hızlı kazançlar elde edebiliyorsunuz. Zaman geçtikçe, kendinizi daha çok geliştirip daha çok ya da başka bir deyişle çok küçük atıkları görebiliyorsunuz. Daha zorgözükebilir ancak gözler daha keskin oluyor ve daha fazla atık madde ya da değer katmayan maddeleri görebiliyorsunuz.”

“At Tofaş, we have been working with a WCM methodology for more than eight years. It’s a journey and each and every day there’s some room to improve. Over the past five years we have made huge progress towards being lean. When you’re at the very beginning of the process, you can easily see some of the inefficiencies in the system. And you can make a huge efficiency improvement and get quick wins. When time passes, and you become more advanced, you start to see more, let me say, micro-wastes. It may seem more difficult but your eyes become  sharper and you still find more waste items or non-value added items.”

Read the entire article in Turkish.

>> To download the article in PDF, please click on the red button and fill in the fields to activate the green download button.

Download: Interview with Altan Aytaç of Tofaş

I accept the Terms & Conditions and Privacy statement