Sürdürülebilirlik karşılığını veriyor – Sustainability pays off

Kakao ve palm yağı zincirleri genellikle ayırt edilmiyor

Cocoa and palm oil chains often unsegregated

Kahve, çay, kakao ve palm yağı gibi doğal hammaddelere yönelik küresel talep şiddetle artmaya devam ediyor. Ancak tüm işaretler, bu kaynakların üreticilerinin uzun vadeli talebi karşılayamayacağını gösteriyor. Dolayısıyla birçok alıcı, öncelikle bağımsız sertifikasyon planları ile sürdürülebilirliğe yatırım yaparak hammadde kaynaklarını korumaya çalışıyor. Buna rağmen, özellikle de söz konusu kakao ve palm yağı olduğunda, gerçekte satın aldıkları ile aynı miktarda sürdürülebilir malzeme elde edip edemeyecekleri belirsiz.

The global demand for natural raw materials such as coffee, tea, cocoa and palm oil continues to grow robustly. However, all the signs indicate that the producers of such resources will be unable to meet long-term demand. Therefore, most buyers are attempting to safeguard raw material supplies by investing in sustainability, primarily through independent certification schemes. Nevertheless, it is unclear whether they actually receive the same volumes of sustainable materials as they purchase – especially when it comes to cocoa and palm oil.

Yazan: Marcel te Lindert

By Marcel te Lindert

2050 yılına kadar dünya nüfusunun dokuz milyar olması bekleniyor, bu da şimdikinden iki milyar fazla kişi anlamına geliyor. Küresel orta sınıf, daha da büyük bir hızla artıyor: KPMG, 2030 yılına kadar 2010 yılından üç milyar daha fazla orta sınıf tüketici olacağını hesapladı. Özellikle Uzakdoğu, Güney Amerika ve Afrika’nın bazı bölümlerindeki yükselen ekonomilerde; tüketimin, özellikle de kahve, çay ve çikolata gibi “lüks” ürünlerin tüketiminin büyük ölçüde artması bekleniyor.

By 2050 the world population is expected to be nine billion, which is two billion more citizens than today. The global middle class is growing even more rapidly: KPMG has calculated that by 2030 there will be three billion more middle-class consumers than in 2010. Consumption, especially of ‘luxury’ products such as coffee, tea and chocolate, is expected to increase substantially, in particular in the emerging economies in the Far East, South America and parts of Africa.

Aynı zamanda Dünya Kaynakları Enstitüsü, 2050 yılına kadar bu tür ürünlerin yetiştiği, ekvatora yakın olan arazilerden iklim değişikliği nedeniyle günümüze göre yüzde 20 ila 50 oranda daha az verim alınacağını tahmin ediyor. Amtrada ticaret şirketindeki uluslararası kakao alıcıları, hem nitelik hem de nicelik açısından birçok kakao ağacından daha düşük hasat alındığını daha şimdiden fark ediyor. Amtrada şirketinden Franka Seijbel şöyle diyor: “En önemlisi de Batı Afrika’da kakao çiftçisi olmak hoş karşılanmıyor.”

At the same time, the World Resources Institute forecasts that by 2050 the agricultural land close to the equator, which is where such products are grown, will be yielding 20 to 50 percent less than today due to climate change. The international buyers of cocoa at trading company Amtrada are already noticing diminished harvests from many cocoa trees in terms of both quality and quantity. “On top of that, it’s simply not considered cool to be a cocoa farmer in West Africa,” says Franka Seijbel from Amtrada.

Başka bir deyişle kahve, çay ve kakaoya yönelik talep olağanüstü derecede artarken arz azalıyor. Hiçbir şey değişmezse bu doğal, yenilenebilir hammaddeleri işleyen gıda üreticileri kısa süre içinde büyük sorunlar yaşayacak.

In other words, the demand for coffee, tea and cocoa is growing tremendously while the supply is declining. If nothing changes, food manufacturers who process these natural, renewable raw materials will soon face major problems.

Budama ve ayıklama

Pruning and weeding

Neyse ki haberlerin hepsi kötü değil; bazı olumlu işaretler de var. Fairtrade International, UTZ Certified veya Rainforest Alliance örgütlerine bağlı olan kahve, çayve kakao üreticileri gerçekten de tarım arazilerinden aldıkları verimde artış görüyor. Örneğin ocak ayında UTZ, Kolombiya’daki onaylı kahve yetiştiricilerinin onaylı olmayan meslektaşlarına nazaran hektar başına yüzde 169 oranında daha fazla kahve hasat ettiğini belirten bir etki çalışması yayımladı. Rainforest Alliance, 2012’de Fildişi Sahili’ndeki üye kakao çiftçilerinin üye olmayanlara nazaran hektar başına yüzde 73 daha fazla verim aldığını ve ayrıca neredeyse dört katı kadar gelir elde ettiğini belirtti. Yani üye çiftçiler daha iyi gelir elde etmenin yanı sıra, yeniler için işi çok daha cazip kılıyor.

Thankfully, it’s not all bad news; there are some positive signs too. The coffee, tea and cocoa producers who are linked to Fairtrade International, UTZ Certified or Rainforest Alliance are actually seeing increases in the yield from their agricultural land. In January, for instance, UTZ published an impact study which stated that certified coffee growers in Colombia harvest 169 percent more coffee per hectare than their non-certified colleagues.

Yüksek verimler, eğitimin doğrudan bir sonucu. Üye çiftçiler, ekinlerini gübrelemenin, budamanın ve ayıklamanın önemini öğreniyor. Çiftçilere, gölge yaratan ve böylece ekinleri koruyan ağaçlar ekmek gibi pratik tüyolar veriliyor. Bu tür tedbirler, genellikle ekinlerin niceliğinin yanı sıra niteliğini de iyileştiriyor: daha büyük kahve çekirdekleri, daha iyi çay yaprakları elde ediliyor.

Rainforest Alliance signalled in 2012 that its member cocoa farmers in Ivory Coast generated 73 percent more yield per hectare than non-members, plus that they earned almost four times as much. That not only means that member farmers are earning a better livelihood, but also makes the profession more appealing to newcomers.

Böylece süpermarket raflarındaki kahve, çay ve çikolata ürünlerinin üzerinde sürekli gelişen Fairtrade, UTZ veya Rainforest Alliance’ın logosunun bulunmasına ilişkin avantajlar iki misline çıkıyor. Öncelikle bu logolar, üreticilerin ve özel markalı ürünlerinin üzerinde bu logolara yer veren gıda perakendecilerinin kahve, çay ve kakao üreticilerine adil bir fiyat ödediklerini, çevreye önem verdiklerini ve çocuk işçi kullanmadıklarını tüketicilere göstermesini sağlıyor. İkincisi sertifikasyon, bu şirketlere bu tür doğal hammaddelerin sürdürülebilir üretimini teşvik etmek ve bu sayede yeterli oranda kahve, çay ve kakao kaynaklarını uzun vadeli olarak korumak için bir araç sağlıyor.

The higher yields are the direct result of training. Member farmers learn the importance of fertilising, pruning and weeding their plants. They are given practical tips, such as to plant trees that create shade and hence protect the crops. Such measures often improve the quality of the harvest as well as the quantity: larger coffee beans, better tea leaves.

Hence, the benefits of the ever-growing presence of a Fairtrade, UTZ or Rainforest Alliance logo on the coffee, tea and chocolate products on supermarket shelves are twofold. Firstly, the logos enable manufacturers – and food retailers who feature them on their privatelabel products – to show consumers that they pay a fair price to coffee, tea and cocoa growers, consider the environment and do not use child labour.

Secondly, certification gives these companies an instrument with which to stimulate the sustainable production of such natural raw materials and hence to safeguard the long-term supply of sufficient coffee, tea and cocoa.

The full article was published in English Supply Chain Movement 12

Now available: the full article in Turkish.

>> To download the full article in PDF, please click on the red button and fill in the fields to activate the green download button

 

Download: Management article sustainability

I accept the Terms & Conditions and Privacy statement