Stratejik nakliye optimizasyonu için zihin haritası – Mindmap for strategic transport optimisation

Nakliyenin müşteri memnuniyeti dışında maliyet eğilimleri, esneklik ve sürdürülebilirlik üzerinde de sahip olduğu büyük etki şirketler tarafından gittikçe daha çok fark ediliyor. Nakliye optimizasyonu ise bu alanlarda eşsiz yenilik fırsatları sunuyor. Tedarik Zinciri Yönetimi güzergahı belirlemek için ileri planlama yazılımının uluslararası tedarikçisi olan Ortec›in yardımıyla yol üzerindeki potansiyel tehlikeleri gösteren trafik işaretlerinin de bulunduğu bir zihin haritası hazırlamıştır.

 

Companies are increasingly realising that transport can have a major influence, not only on customer satisfaction but also on cost patterns, flexibility and sustainability. And transport optimisation offers unique opportunities for innovation in these areas. Together with Ortec, international provider of advanced planning software, Supply Chain Movement has created a mindmap  to outline the route, including road signs indicating potential hazards along the way.

Download the mindmap in Turkish.

Download: Mindmap for strategic transport optimisation

I accept the Terms & Conditions and Privacy statement