Büyük İskender’in lojistik yeteneği -Alexander the Great’s talent for logistics

Büyük İskender’in fetihlerindeki lojistik ustalık. En uzun ve aralıksız süren askeri sefer Büyük İskender’in imzasını taşır. İskender on bir yıl süren askeri harekâtta (MÖ 334-323) Makedonya’nın doğusundaki yabani bölgelerden geçerek o güne kadar bilinen yerlerin sınırlarını aşarak, Hindistan’a da ulaşmıştır. Ordusuyla fethettiği toprakları imparatorluğuna katmıştır. Büyük İskender’in en az fetihleri kadar lojistik yeteneği de etkileyicidir. Askeri harekât esnasında on binlerce askerinin ve takipçilerinin erzaksız kalması görülmüş değildir.

Alexander the Great is known for having lead the longest, uninterrupted military campaign of all time. It was a battle which lasted eleven years (334-323 BC), taking him eastwards from Macedonia through some of the most inhospitable and unexplored areas of the world. He got as far as India, and combined the territories he had conquered into a global empire. Along with this succession of impressive conquests, Alexander also had a talent for logistics, enabling him to supply provisions to tens of thousands of soldiers and their followers throughout the campaign.

Yazan: Marco van der Hoeven

By Marco van der Hoeven

Ordu aç karnına savaşmaz; Napolyon’a ait olan bu özdeyiş her dönem geçerliliğini korumuştur, ancak geçtiğimiz on, yirmi yıldır askeri tarihçilerin yeniden ilgisini çekmeye başlamıştır. Askeri tarih yüzyıllar boyunca strateji, taktik ve askeri harekâtların anatomisi üzerinde durmuştur. Her ne kadar bu konular savaşların açıklanmasında önemli bir rol oynasa da hikâyeyi tamamlamakta yetersizdir. Seferdeki ordunun askerleri, hayvanları ve seferin diğer katılımcılarının yiyecek ve içeceğe ihtiyacı olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.

An army marches on its stomach” is a phrase attributed to Napoleon Bonaparte, and is one that is timeless, yet still one that has received little attention from military historians until the last few decades. Before that time, for centuries, the study of military history was limited to strategy, tactics and the anatomy of battle. And although these matters are crucial elements when analysing a conflict, they do not tell the whole story. After all, an army on campaign also requires food and drink for its soldiers, its animals and the camp followers.

Bu konu ciddiye alınmazsa büyük sorunlar yaşanır, bunun en bilinen örneği Napolyon’un Rusya seferidir ki erzak yetersizliğinden dolayı askeri tarihin en büyük yenilgisi olarak kayıtlara geçmiştir. Askeri tarih edebiyatı bu nedenle tedarik zinciri düzenlemelerinin savaşların sonucuna olan etkisi üzerine derinlemesine yapılan araştırmalar ile güncellenmektedir.

Failure to organise the logistics properly can be catastrophic. One of the most infamous examples from military history, is Napoleon’s Russian campaign, which is regarded as one of the greatest failures in military history due, primarily, to a lack of food. Consequently, literature on military history has recently been supplemented with a number of in-depth studies which describe the organisation of the supply chain and its effect on the outcomes of war. One shining example of military organisational talent is Alexander the Great. During his campaign, he created a global empire by leading his army through some of the most inhospitable areas in some of the most unforgiving circumstances imaginable. He crossed deserts in summer and mountain passes in autumn whilst his soldiers repeatedly crushed the armies of the most powerful empire up until that time on their way, namely the Persian Empire.

Read the entire article in Turkish.

>> To download the article in PDF, please click on the red button and fill in the fields to activate the green download button.

 

Download: Alexander the Great

I accept the Terms & Conditions and Privacy statement